VOORWAARDEN

Servicevoorwaarden

1 Bereik en aanbieder

(1) De Algemene Voorwaarden (hierna "AV") regelen de verkoop van producten door Kratom World (hierna Aanbieder) aan u, in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

(2) Afwijkende voorwaarden van de klant worden afgewezen.

(3) Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst bij Kratom World. Door een bestelling bij Kratom World te plaatsen, gaat u akkoord met de toepassing van deze Verkoopvoorwaarden op uw bestelling.

(4) Op Kratom World bieden wij u de verkoop van de volgende producten aan:

Kratom

2 Totstandkoming van het contract

(1) Contracten op dit portaal kunnen alleen in het Duits worden afgesloten.

(2) De aanbiedingen zijn uitsluitend gericht op eindklanten met een factuur- en afleveradres in Duitsland, Oostenrijk, Europa.

Bij losse volumineuze artikelen kunnen de mogelijke afleveradressen en de plaats van levering beperkt zijn; de beperking wordt weergegeven in de respectievelijke catalogusprijs.

(3) De klant moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

(4) De presentatie van de goederen in de onlineshop vormt geen rechtsgeldig aanbod, de presentatie van de goederen is slechts een aanleiding voor de klant om een ​​aanbod te doen.

(5) Uw bestelling is een aanbod aan Kratom World om een ​​koopcontract af te sluiten. De klant dient een bindend aanbod in wanneer hij het online bestelproces heeft doorlopen door de daar vereiste informatie in te voeren en op de knop "Aankoop voltooien" te klikken in de laatste stap bestellen.

(6) Het koopcontract tussen de aanbieder en de klant komt pas tot stand door een acceptatieverklaring door de aanbieder. Dit gebeurt op de vroegste van de twee data, ofwel de goederen worden verzonden of er wordt een verzendbevestiging per e-mail verzonden. Houd er rekening mee dat de ontvangstbevestiging van uw bestelling geen acceptatieverklaring in de hierboven genoemde zin is.

(7) De effectiviteit van contracten voor grotere dan normale huishoudelijke hoeveelheden en de commerciële wederverkoop van het aankoopobject vereist de uitdrukkelijke bevestiging van de aanbieder. Dit heeft zowel betrekking op het aantal producten dat besteld is als onderdeel van een bestelling als op het plaatsen van meerdere bestellingen voor hetzelfde product, waarbij de individuele bestellingen een normale huishoudelijke hoeveelheid dekken.

(8) Uw bestellingen worden na het sluiten van het contract door ons opgeslagen. Als u uw documenten met betrekking tot uw bestellingen verliest, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon. We sturen u een kopie van de bestelgegevens.

(9) U gaat ermee akkoord dat u facturen elektronisch ontvangt. Elektronische facturen worden u per e-mail of in het klantaccount op de website ter beschikking gesteld. In de verzendbevestiging laten wij u voor elke levering weten of er een elektronische factuur beschikbaar is. Bezoek onze website voor meer informatie over e-facturen.

3 Prijzen en verzendkosten

(1) Onze prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde wettelijke btw en exclusief forfaitaire verzendkosten of verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het soort levering en de aard van het artikel.

(2) Ondanks onze inspanningen kan een klein aantal producten in onze catalogus verkeerd geprijsd zijn. We verifiëren de prijzen wanneer we uw bestelling verwerken en voordat we de betaling in ontvangst nemen. Als een product onjuist geprijsd is en de juiste prijs hoger is dan de prijs op de website, zullen we contact met u opnemen voordat de goederen worden verzonden om te vragen of u het product voor de juiste prijs wilt kopen of de bestelling wilt annuleren. Als de juiste prijs van een product lager is dan de prijs die we citeren, zullen we het lagere bedrag in rekening brengen en u het product opsturen.

(3) De prijzen op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Indien er catalogusprijzen beschikbaar zouden zijn, gelden de prijzen van de op het moment van de bestelling geldende catalogusprijs.

4 Levering en annulering

(1) Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. Informatie over de beschikbaarheid van producten die door Kratom World worden verkocht, vindt u op de website (bijvoorbeeld op de betreffende productdetailpagina). Wij willen u erop wijzen dat alle informatie over de beschikbaarheid, verzending of levering van een product slechts verwachte informatie en geschatte richtwaarden is. Ze vertegenwoordigen geen bindende of gegarandeerde verzend- of leveringsdata, tenzij dit uitdrukkelijk als bindende datum is aangegeven in de verzendopties voor het betreffende product.

(2) Indien Kratom World tijdens het verwerken van uw bestelling vaststelt dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hiervan afzonderlijk per e-mail of per bericht in uw klantaccount op de hoogte gebracht. De wettelijke rechten van de klant blijven onaangetast.

(3) Indien levering aan de klant niet mogelijk is omdat de geleverde goederen niet door de voordeur, voordeur of trappenhuis van de klant passen of omdat de klant niet te vinden is op het door hem opgegeven afleveradres, hoewel de levertijd was redelijk voor de klant termijn werd aangekondigd, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte levering.

(4) Levering is afhankelijk van de betaalmethode van de klant. Bij vooruitbetaling vindt de levering plaats nadat de betalingsopdracht is afgegeven aan de overmakende bank. Bij betaling via Paypal, creditcard, cadeaukaart, automatische incasso, directe overschrijving of factuur vindt de levering plaats na het sluiten van het contract.

(5) Als uw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, ontvangt u mogelijk een afzonderlijke verzendbevestiging voor elk pakket. In dit geval wordt tussen ons een afzonderlijk koopcontract gesloten voor elke verzendbevestiging voor de producten die in de respectieve verzendbevestiging worden vermeld. De contractpartner is Kratom World. Niettegenstaande uw herroepingsrecht, kunt u uw bestelling van een product op elk moment kosteloos annuleren voordat de betreffende verzendbevestiging is verzonden.

(6) Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op bepaalde productgroepen en diensten, waaronder digitale inhoud of software die niet op een fysieke gegevensdrager (bijvoorbeeld op een cd of dvd) wordt geleverd, op voorwaarde dat de download of het gebruik (afhankelijk van welke de eerdere tijd is ) is begonnen.

5 betaling

(1) De klant kan de goederen betalen met de volgende betaalmethoden:

 • Betaling vooraf

(2) Bepaalde betaalmethoden kunnen in individuele gevallen door de aanbieder worden uitgesloten.

(3) Het is de klant niet toegestaan ​​de goederen te betalen met contant geld of cheques.

(4) Als de klant een online betaalmethode kiest, machtigt de klant de aanbieder daarbij om de verschuldigde bedragen op het moment van de bestelling te innen.

(5) Als de aanbieder vooruitbetaling aanbiedt en de klant kiest voor deze betaalmethode, moet de klant het factuurbedrag binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de bestelling overmaken op de rekening van de aanbieder. De aanbieder reserveert de goederen dienovereenkomstig gedurende vijf kalenderdagen.

(6) Als de aanbieder betaling per creditcard aanbiedt en de klant voor deze betaalmethode kiest, machtigt de klant de aanbieder uitdrukkelijk om de verschuldigde bedragen te innen nadat de deelleveringen of goederen zijn verzonden.

(7) Als de aanbieder betaling via automatische incasso aanbiedt en de klant kiest voor deze betaalmethode, geeft de klant de aanbieder een SEPA-basismachtiging. Indien bij betaling via automatische incasso een betalingstransactie wordt teruggedraaid wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens verkeerd doorgegeven bankgegevens, dient de klant hiervoor de kosten te dragen.

(8) Als de aanbieder vooruitbetaling aanbiedt en de klant kiest voor deze betaalmethode, verplicht de klant zich het factuurbedrag binnen 14 dagen na verzending van de goederen te betalen, zonder enige korting op enige korting.

(9) Indien de klant in verzuim is met de betaling, behoudt de aanbieder zich het recht voor om de door verzuim veroorzaakte schade te verhalen.

6 Verrekening en retentierecht

(1) De klant heeft alleen recht op verrekening als de tegenvordering van de klant rechtsgeldig is vastgesteld of door de aanbieder niet is betwist.

(2) De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

7 Behoud van titel

Kratom World behoudt de eigendom van de goederen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8 Schade tijdens transport

(1) Als de klant de goederen met duidelijke transportschade ontvangt, verzoekt de aanbieder hem om hier zo snel mogelijk over te klagen.

(2) Indien de klant geen klacht indient, heeft dit geen gevolgen voor de wettelijke garantierechten. Het doel van de klacht is dat de aanbieder zijn eigen aanspraken jegens de vervoerder kan doen gelden.

9 recht van gebrek

(1) Als de klant een consument is, zijn de garantie en aansprakelijkheid voor gebreken van het geleverde koopobject gebaseerd op de wettelijke bepalingen: volgens deze hebben klanten in de Europese Unie garantierechten voor een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen in aanvulling op hun 30 dagen retourgarantie en kunnen de reparatie of vervanging vragen van alle producten die bij Kratom World zijn gekocht als ze defect blijken te zijn of niet zoals beschreven. Als de goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, kunt u om terugbetaling of vermindering van de aankoopprijs vragen.

(2) Bij gebruikte goederen kan de garantieperiode korter zijn dan twee jaar.

(3) Indien de klant geen consument is, wordt het gebrek verholpen door een nieuwe levering of een nieuwe prestatie.

(4) Indien de klant geen consument is, bedraagt ​​de verjaringstermijn één jaar. Dit geldt voor zover er geen aanspraak op schadevergoeding of onkostenvergoeding wordt gemaakt voor vergoeding van schade aan lichaam en gezondheid of voor opzet of grove schuld.

10 Beperking van aansprakelijkheid (producten)

(1) De aanbieder is aansprakelijk voor schadeclaims van de klant als gevolg van letsel aan leven, lichaam, gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen, evenals voor andere schade die te wijten is aan hun opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim , of een van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van de Provider gebaseerd.

(2) Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(3) De aanbieder is aansprakelijk voor schendingen van essentiële contractuele verplichtingen die gebaseerd zijn op contracttypische, voorzienbare schade, voor zover de schade is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid. Deze beperking is niet van toepassing op schadeclaims van de klant op grond van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(4) De bepalingen van de Wet productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

(5) Voor zover de aansprakelijkheid van Kratom World is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

11 Annuleringsvoorwaarden

(1) Indien de klant een consument is, heeft hij een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen:

(2) Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen (of de laatste goederen, gedeeltelijke verzending of stuk in het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen van een enkele bestelling of de levering van goederen in meerdere deelzendingen of stukken) of vanaf de dag van het sluiten van het contract, in het geval van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager (bijv. cd's of dvd's) is geleverd, te herroepen het zonder opgaaf van redenen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van:

NEMEC WORLD sro

Horňátecká 483/8 , Praag 182 00

E-mail: info@kratomworld.cz

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping op onze website gebruiken of ons een andere duidelijke verklaring sturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u direct (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken en dat u de goederen binnen de hieronder gedefinieerde termijn via ons online retourcentrum hebt geretourneerd.

(3) Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract

NEMEC WORLD sro

Horňátecká 483/8 , Praag 182 00

E-mail: info@kratomworld.cz

te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De klant draagt ​​de kosten voor het retourneren.

(4) Uitzonderingen op het herroepingsrecht

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht bestaat niet of vervalt bij de volgende overeenkomsten:

 • voor de levering van goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd of die na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd vanwege hun aard;
 • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verbroken;
 • voor de levering van goederen die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig zou worden overschreden;
 • voor diensten, als Kratom World deze volledig heeft geleverd en je hebt erkend en uitdrukkelijk akkoord gegaan voordat je bestelt dat we kunnen beginnen met het leveren van de service en je je herroepingsrecht verliest bij volledige uitvoering van het contract;
 • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten; en
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst, maar waarvan de levering eerst kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed.

12 Uitsluiting herroepingsrecht

(1) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig zou worden overschreden;

(2) Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor contracten

 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
 • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verbroken.

13 Privacybeleid

(1) Indien persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres) worden verzameld, verbinden wij ons ertoe uw voorafgaande toestemming te verkrijgen. Wij verbinden ons ertoe geen gegevens aan derden door te geven, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

(2) Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op internet (bijv. per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Dienovereenkomstig kan een foutloze en probleemloze bescherming van gegevens van derden niet volledig worden gegarandeerd. In dit opzicht is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

(3) Derden zijn niet bevoegd om contactgegevens voor commerciële activiteiten te gebruiken als de aanbieder de betrokken personen vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

(4) U hebt te allen tijde het recht om volledige en gratis informatie van Kratom World te ontvangen over de database die op u betrekking heeft.

(5) Verder heeft de gebruiker het recht op correctie/wissing van gegevens/beperking van de verwerking.

(6) Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de afzonderlijke gegevensbeschermingsverklaring.

14 koekjes

(1) We kunnen cookies gebruiken om het assortiment weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen.

(2) Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

(3) Door het gebruik van cookies kunnen de gebruikers van deze website worden voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

(4) Wij willen u erop wijzen dat sommige van deze cookies van onze server naar uw computersysteem worden overgebracht, waarbij dit meestal zogenaamde sessiegerelateerde cookies zijn. Sessiegerelateerde cookies worden gekenmerkt door het feit dat ze na het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw computersysteem staan ​​en stellen ons in staat uw computersysteem bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

(5) U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van cookies. Hiervoor is een banner beschikbaar, die u kunt verzetten/accepteren.

(6) U kunt uw browser natuurlijk zo instellen dat er geen cookies op de harde schijf worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Instructies voor het voorkomen en verwijderen van cookies vindt u in de helpfunctie van uw browser of softwarefabrikant.

15 Jurisdictie en toepasselijk recht

(1) Op meningsverschillen en geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, is met uitsluiting van het VN-koopverdrag uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

(2) De enige bevoegde rechtbank voor bestellingen van handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen is de statutaire zetel van de aanbieder.

16 Slotbepalingen

(1) Contracttaal is Duits.

(2) We bieden geen producten of diensten te koop aan door minderjarigen. Onze producten voor kinderen kunnen alleen door volwassenen worden gekocht. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je Kratom World alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of wettelijke voogd.

(3) Als u deze voorwaarden schendt en wij er niets aan doen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten uit te oefenen bij elke andere gelegenheid waarbij u deze verkoopvoorwaarden schendt.

(4) Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze website, reglementen, voorwaarden inclusief deze Algemene Voorwaarden. Uw bestelling is onderworpen aan de verkoopvoorwaarden, contractvoorwaarden en algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst, tenzij een wijziging van deze voorwaarden vereist is door de wet of een officieel bevel (in welk geval ze ook gelden voor bestellingen die u eerder heeft gedaan). Als een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

(5) De ongeldigheid van een bepaling heeft geen invloed op de effectiviteit van de andere bepalingen van het contract. Indien dit gebeurt, dient de strekking en het doel van de bepaling te worden vervangen door een andere wettelijk toegestane bepaling die overeenkomt met de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling.